Grafika zaprasza do odczytania informacji dotyczącej przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności. Treść w artykule.

Od 1 lipca 2023 r. Minister Zdrowia odwołał stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Natomiast 6 sierpnia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy, które:
•    uchylają art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej” i
•    określają w zamian końcowe daty przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Do 5 sierpnia 2023 r. orzeczenia wydane przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, będą przedłużane na podstawie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Od 6 sierpnia 2023 r. obowiązują określone, graniczne daty ważności tych orzeczeń. 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które tracą ważność do 5 sierpnia 2023 r.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upłynął:
•    do 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.,
•    w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.,
•    w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do 30 września 2024 r.

Orzeczenia te będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego, ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które tracą ważność po 5 sierpnia 2023 r.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upłynie 6 sierpnia 2023 r. lub później, nie będzie podlegać przedłużeniu. Ich okres ważności skończy się w terminie określonym w Państwa orzeczeniu. 

Orzeczenia ZUS
Nowe przepisy2, które będą obowiązywać od 6 sierpnia 2023 r. nie dotyczą orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS. Zatem mogą być one przedłużane tylko w oparciu o art. 15zc ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”5. Dlatego orzeczenie ZUS o:
•    niezdolności do pracy lub
•    niezdolności do samodzielnej egzystencji,
które traci ważność w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez kolejne 3 miesiące od dnia upływu terminu jego ważności. Wniosek o wydanie nowego orzeczenia musi być jednak złożony przed upływem terminu ważności wcześniejszego orzeczenia. 

Okres 30 dni, następujący po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, upływa 31 lipca 2023 r. A więc orzeczenia ZUS, które wygasną 1 sierpnia 2023 r. lub później, nie będą mogły być przedłużone. Ich okres ważności skończy się w terminie określonym w Państwa orzeczeniu. 

Gdzie szukać więcej informacji
Więcej informacji w sprawie przedłużania orzeczeń, możecie Państwo uzyskać w Powiatowym Zespole Do spraw Orzekania O niepełnosprawności w Przasnyszu pod numerem tel. 29 753-44-00

Jeśli natomiast będziecie mieć Państwo pytania w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń lub refundacji składek ZUS lub KRUS, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (22) 581-84-10 wew. 1. Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 lub pod na adres: sod@pfron.org.pl lub w SODiR w module ‘Korespondencja’.