Graficzna informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu o kończącym się naborze. Treść w artykule.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu do dnia 31 sierpnia 2023 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd”.

Do 31 sierpnia 2023 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu przyjmuje wnioski o dofinansowania w ramach modułu I programu „Aktywny samorząd”. W ramach tego modułu PFRON wspiera m.in. zakup wózka lub skutera o napędzie elektrycznym, oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego a także zakup sprzętu elektronicznego.

Dzięki wsparci PFRON każda osoba spełniająca określone warunki może otrzymać oczekiwaną i potrzebną pomoc w celu likwidacji uciążliwych barier ograniczających jej aktywność zawodową i społeczną, a także dostęp do edukacji.
Moduł I zakłada dofinansowanie działań likwidujących bariery: transportową, w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, w poruszaniu się, a także dofinansowanie opieki nad osobą zależną.
Wnioski składane przez internet

Tegoroczna edycji programu „Aktywny samorząd” umożliwia, tak jak w roku poprzednim, składanie wniosków za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl

Wprowadzenie takiego rozwiązania znacząco ułatwi osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach tego programu – bez wychodzenia z domu, bez kolejek, bez barier i poza godzinami pracy urzędu (w praktyce 24 godziny na dobę). Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem poralu informacyjnego SOW - dostępnym tutaj.

Ponadto Wnioskodawcy mogą również składać wnioski osobiście w siedzibie PCPR w Przasnyszu przy ul. Berka Joselewicza 6, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00.