Grafika z napisem

Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego Nr G.6630.1.62.2016 z dnia 26 czerwca 2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegowej rzeki Węgierka, której koryto znajduje się na działce oznaczonej nr 544 i 542 w obrębie ewidencyjnym Wielodróż, gmina Przasnysz, graniczącej z działką nr 350 położoną w Wielodrożu, gm. Przasnysz.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.