Sesja Rady Powiatu

LXXIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 22 czerwca 2023 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2023-2036 (Nr druku 492/2023).
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2023 (Nr druku 493/2023).
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (Nr druku 494/2023).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 495/2023).
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 496/2023).
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krzynowłoga Mała prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowo-Gminnych w 2023 roku (Nr druku 497/2023).
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Wojewodą Mazowieckim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Nr druku 498/2023).
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Wojewodą Mazowieckim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Nr druku 499/2023).
12. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Zakończenie sesji.