Starosta Krzysztof Bieńkowski a w tle grafika

„Strategia przetrwania, czy cywilizacyjnego skoku? Transformacja cyfrowa samorządów w czasach globalnych kryzysów" - pod takim hasłem w dniach 14-15 czerwca w Warszawie, odbywa się 26. Konferencja „Miasta w Internecie", w której uczestniczy Zastępca Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego i Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski. Jego obecność jest podyktowana faktem, iż Powiat Przasnyski mocno stawia na cyfryzację i w chwili obecnej realizuje projekt wdrażający e-usługi dla mieszkańców o wartości 1 703 919,00 zł.

Organizowana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie" konferencja przypada na czas kryzysu, który powinien dopingować samorządy do poszukiwania ponadstandardowych rozwiązań prorozwojowych. Takie działania prowadzi m.in. Powiat Przasnyski, rozszerzają swoją ofertę e-usług. Już wkrótce większość spraw będzie można załatwić bez wychodzenia z domu.

Stanie się to dzięki projektowi "E-ułsługi dla Powiatu Przasnyskiego", realizowanemu w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 „Informatyzacja administracji publicznej". Całkowita wartość tego projektu wynosi 1 703 919,00, a wysokość dofinansowania: 1 363 135,20 zł.

Dzięki tym środkom interesanci Starostwa Powiatowego w Przasnyszu będą mieli możliwość załatwienia wielu spraw z poziomu swojego domowego komputera. We współczesnym świecie zagadnienie to musi podlegać stałej ewolucji, dlatego Starosta Krzysztof Bieńkowski uczestniczy w konferencji, będącej miejscem prezentacji i debat na temat strategicznych wyzwań skutecznej cyfryzacji samorządów Anno Domini 2023:
Omawianymi tematami są:
- wyzwania dojrzałych i dostępnych usług publicznych – standaryzacja, Architektura Informacyjna jednostek samorządu terytorialnego i współpraca między podmiotami;
- wyzwania przyjaznych mieszkańcom smart cities&villages w dobie zmian klimatycznych, kryzysu energetycznego i zagrożeń bezpieczeństwa;
- wyzwania wieloaspektowej modernizacji oświaty - czy cyfryzacja szkół w obecnym kształcie jest właściwą odpowiedzią na systemowe problemy edukacji dla przyszłości?
- wyzwania finansowania projektów cyfrowych: (nie)adekwatność środków programów operacyjnych do rzeczywistych potrzeb JST oraz zapewnienie finansowania dla małych i średnich samorządów.

Patronat honorowy nad Konferencją objął Związek Powiatów Polskich.

Galeria zdjęć