Grafika z napisem

Obwieszczenie Nr RGN.683.3.74.2022 Starosty Przasnyskiego z dnia 25 maja 2023 roku o powołaniu rzeczoznawcy majątkowego Pana Janusza Kołakowskiego, jako biegłego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0011 – Żbiki-Kierzki, gmina Krasne, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 36/1 o pow. 0,0086 ha.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.