Grafika z napisem

Obwieszczenie Nr RGN.683.3.71.2022 Starosty Przasnyskiego z dnia 25 maja 2023 roku o powołaniu rzeczoznawcy majątkowego Pana Janusza Kołakowskiego, jako biegłego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0016 – Kozin, gmina Krasne, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 344/1 o pow. 0,0067 ha.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.