Zdjęcie przedstawia Starostę Krzysztofa Bieńkowskiego na tle budowanego Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu

Postępują prace nad powstaniem obiektu, będącego odpowiedzią na olbrzymie potrzeby w zakresie pomocy osobom ze szczególnymi wymaganiami w powiecie przasnyskim. W Przasnyszu powstaje ośrodek wsparcia o nazwie „Opoka", który będzie prowadzony w formie placówki dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami. Prace budowlane prowadzone przy ul. Rudej nadzorował w ostatnich dniach Starosta Krzysztof Bieńkowski.

Budowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu prowadzi konsorcjum spółek z o.o. Novdom i MPJ. Ośrodek wraz z jego wykwalifikowanym personelem będzie udzielał kompleksowej pomocy dorosłym osobom przewlekle chorym psychicznie oraz osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Dzięki podjętym na początku kadencji staraniom budynek "Opoki" nabiera coraz bardziej realnych kształtów. Ośrodek będzie się składać z części administracyjnej, sali teatralno-muzycznej, części żywieniowej, pokoju medycznego, pomieszczeń towarzyszących oraz zaplecza technicznego.

Podopieczni ŚDS będą mieli do dyspozycji pracownie: kulinarną, terapii przyrodniczo – ogrodniczych, plastyczno-artystycznych, umiejętności społecznych i życia codziennego, prac stolarskich, krawiecką, komputerową oraz ćwiczeń ruchowych.

Radości z postępu prac nie kryje Starosta Krzysztof Bieńkowski, który podkreślił, że zarówno powstanie, jak i późniejsze funkcjonowanie obiektu nie będzie stanowiło obciążenia dla powiatowej kasy: "85% na tę inwestycję pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Polski Ład, a późniejsze utrzymanie tego obiektu również będzie finansowane przez budżet państwa. Dzięki temu nasz samorząd nie będzie obciążony finansowo".

ŚDS „Opoka" będzie ośrodkiem wsparcia prowadzonym w formie placówki dziennego pobytu, skierowanym do osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu przasnyskiego. ŚDS zapewni dzienne wsparcie dla ok. 50 uczestników, w tym dla ok. 20 osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla ok. 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 11 289 432,00 zł. Zdecydowana większość funduszy - 9.586.114,18 zł - będzie pochodziła ze środków zdobytych przez Powiat Przasnyski z Rządowego Funduszu Polski Ład.