Grafika z napisem

Obwieszczenie Nr RGN.683.3.72.2022 Starosty Przasnyskiego z dnia 9 maja 2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym 0014 Wężewo, gmina Krasne, oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 276/1 o pow. 0,0053 ha oraz nr 293/1 o pow. 0,0042 ha.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.