Zarządzenie Starosty Przasnyskiego

Zarządzenie Nr WO.120.26.2023 Starosty Przasnyskiego z dnia 5 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0003 Dynak, gm. Jednorożec, oznaczonej jako działka nr 48/3 o pow. 0,2111 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr WO.120.26.2023 Starosty Przasnyskiego z dnia 5 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0003 Dynak, gm. Jednorożec, oznaczonej jako działka nr 48/3 o pow. 0,2111 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Ogłoszenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu