Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej, treść w artykule

Uchwała Nr 679/2023 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2023 w ramach Jubileuszu 25-lecia Powiatu Przasnyskiego, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.