Informacja o liwkidacji przejazdu kolejowego. Treść w artykule.

Domost Sp. z o.o. Małkinia jako podwykonawca na zadaniu "Zaprojektowanie i wykonanie róbót budowlanych w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele" informuje o likwidacji przejazdu kolejowego linii nr 35 w km 55+206 na podstawie uzgodnienia nr WROZ.7243.10.2020DW z dn. 19.05.2020 r. Przejazd zostanie zlikwidowany dnia 11.04.2023 r.