Uchwała Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 660/2023 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, oznaczonych jako działki nr: od 584/151 do 584/155, położonych w obrębie 0001 Miasta Przasnysz, w rejonie ulic: Dworskiej i Zamkowej, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.