Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej, treść w artykule

Ogłoszenie naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2023 w ramach Jubileuszu 25-lecia Powiatu Przasnyskiego, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Ogłoszenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.