Grafika informująca o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Treść w artykule.

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej".

Uchwała Nr 639 /2023 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej” jst dostępna do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Ogłoszenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.