Grafika z prezentacji o działaniach Powiatu Przasnyskiego odnośnie drogi wojewódzkiej 614 i strefy gospodarczej w Chorzelach

Zapraszamy do pobrania prezentacji ze szczegółową analizą działań podjętych i wykonanych przez Powiat Przasnyski w sprawie realizacji:

- Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 614.
- Uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Chorzelach.