Nie pozwól wygrać depresji. Treść w artykule.

Depresja jest aktualnie najczęściej występującą chorobą psychiczną, a zaburzenia depresyjne często zaczynają się już w bardzo młodym wieku. Natomiast głównym problemem jest niska rozpoznawalność tej choroby, wysoki odsetek pacjentów nieleczonych oraz mnogość strat związanych z chorowaniem na depresję.

Nie pozwólmy wygrać depresji! Jeśli podejrzewasz, że możesz mieć depresję, lub że zmaga się z nią Twoje dziecko - pamiętaj, nie jesteś sam! Weź udział w Programie polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego. 

W ramach programu skorzystasz BEZPŁATNIE: z badania przesiewowego w kierunku wykrycia depresji, z konsultacji ze specjalistą, z sesji terapeutycznych oraz edukacji zdrowotnej.

Więcej informacji oraz kontakt do realizatorów: www.zdrowemazowsze.mazovia.pl; zakładka "Profilaktyka depresji".

Program zakłada przeprowadzenie badania przesiewowego w kierunku wykrycia depresji, u wszystkich uczestników, którzy spełnią określone kryteria kwalifikacji. Świadczenia udzielane będą dzieciom i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia. U osób z pozytywnym wynikiem badania planuje się przeprowadzenie konsultacji ze specjalistą, sesji terapeutycznych (maksymalnie 25 sesji) oraz podsumowanie terapii. Uczestnikom z negatywnym wynikiem badania przesiewowego zaproponowany zostanie dobrowolny udział w edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki depresji.

Dodatkowo w ramach Programu realizowane są działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej z terenu województwa mazowieckiego. Uczestnikom szkoleń przekazywane są informacje dotyczące m.in. specyfiki zaburzeń depresyjnych, stresu w szkole zarówno podczas nauczania stacjonarnego jak i zdalnego występującego wśród dzieci i młodzieży, skuteczności odpowiednio wcześnie podjętego leczenia depresji. 

Udział w Programie dla uczestników jest całkowicie bezpłatny, ponieważ finansowany jest w całości z budżetu województwa mazowieckiego.

Realizację Programu powierzono 9 podmiotom, natomiast szczegółowe informacje dot. zapisów, godzin i miejsc udzielania świadczeń, dostępne są pod linkiem: https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/dzialania-z-zakresu-zdrowia-publicznego/programy-polityki-zdrowotnej/profilaktyka-zaburzen-depresyjnych-wsrod-dzieci-i-mlodziezy.