ogłoszenie o zimowisku dla dzieci rolników, treść w artykule.

Szanowni Państwo, podajemy informację KRUS dotyczącą zimowisk dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego.

Turnus kolonijny realizowany jest dla dzieci w wieku 10 - 16 lat (wyłącznie dzieci urodzone po 1 stycznia 207 roku), których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno - rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

Organizatorem jest Związek Młodzieży Wiejskiej, koordynatorem u którego można zapoznać się ze szczegółami oraz dokonać zapisu jest Pani Martyna Bobowska - e-mail: zmwmazowsze@gmail.com, tel.: 500 562 657.