Ogłoszenie otwartego konkursu na zadania publiczne, treść w artykule.

Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej".

Wszelkie dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.