Grafika konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich, treść w artykule

Szanowni Państwo! Rusza nabór do III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

 

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 12 marca 2023 r. w formie krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
– wojewódzkiego, który zostanie przeprowadzony od stycznia do kwietnia 2023 r.
– ogólnopolskiego, który odbędzie się w lipcu 2023 r.

Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie.

Konkurs na szczeblu wojewódzkim obejmuje:
– ocenę formalną kart zgłoszeniowych
– ocenę przesłanych materiałów audiowizualnych.

Koła, które uzyskają – w ramach każdego województwa – największą liczbę punktów na podstawie oceny formalnej kart zgłoszeniowych, zostaną zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej. Komisja konkursowa – na podstawie materiałów audiowizualnych przygotowanych przez Koła – dokona wyboru Laureatów na szczeblu wojewódzkim.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na stronę internetową organizatora konkursu.