Sesja Rady Powiatu

LXVI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 12 grudnia 2022 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (Nr druku 438/2022).
5. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wnioski i oświadczenia.
8. Zakończenie sesji.