Uchwała Rady Powiatu

Uchwała Nr LXV/437/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego.

Dotacji udzielono na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Czernicach Borowych.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu