Tablica informująca o dofinansowaniu prac remontowych dróg na odcinku Myszyniec-Zdunek-Bartniki

Inwestycją, której finansowanie zapewni najnowsza odsłona Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będzie przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Żelazna Rządowa w gminie Jednorożec, która zyska równą nawierzchnię, chodniki, ścieżkę rowerową i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki niej mieszkańcy będą mogli komfortowo i bezpiecznie dojeżdżać do pracy, ośrodka zdrowia czy do szkoły. 

Wykonawcą inwestycji jest PPH Marchliński Robert z Mirowa, które dokona przebudowy 2 202 m drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec - Zdunek –Bartniki w km od 22+877,47 do km 25+079,47, co będzie możliwe za sprawą pozyskania przez Powiat Przasnyski środków zewnętrznych z Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok w wysokości 3 803 526,23 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 5 182 946,45 zł.

Zakres inwestycji obejmie wykonanie następujących robót budowlanych:
1) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze – frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm;
2) Roboty ziemne, korytowanie, wykonanie podbudowy i odwodnienia;
3) Chodnik o szerokości 2,00 mb;
4) Zjazdy z kostki betonowej – kostka brukowa o grubości 8 cm;
5) Zjazdy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm;
6) Nawierzchnię jezdni na długości 2 202,00 mb, poboczy utwardzonych o szerokości 0,75 mb po stronie prawej i lewej, skrzyżowań i zjazdów bitumicznych;
7) Kanał technologiczny;
8) Oznakowanie pionowe i poziome;
9) Oświetlenie – montaż i stawianie 3 kompletów słupów oświetleniowych;
10) Roboty wykończeniowe.

Zastosowane podczas przebudowy rozwiązania infrastrukturalne przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi powiatowej, w tym osób z niepełnosprawnościami. Nowa, wyrównana nawierzchnia jezdni, doświetlone skrzyżowania poprawią komfort jazdy oraz widoczność na drodze, w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Ujednolicona nawierzchnia chodników oraz przyjęta ich szerokość (2 m) zapewni możliwość bezkolizyjnego wymijania się osób z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto w miejscach przejść dla pieszych zastosowane zostaną żółte płytki integracyjne i ostrzegawcze. Ich podstawową funkcją jest ostrzeganie osób niewidomych i niedowidzących przed niebezpieczeństwem. Wyraźnie wyczuwalne wypustki jednoznacznie dostarczą ostrzeżenia o zagrożeniu. Obecność płytek ostrzegawczych pomoże realizować ideę "architektury bez barier", umożliwiając bezpieczne i intuicyjne poruszanie się dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Galeria zdjęć