Od lewej: Wicestarosta, pracownik Starostwa w mundurze, Etatowy Członek Zarządu

W piątek 10 maja Wojska Obrony Terytorialnej obchodzą swoje "mundurowe święto", które zostało ustanowione za zgodą Ministra Obrony Narodowej. Z tej okazji, aby uhonorować i promować służbę wojskową oraz patriotyzm, pracownicy Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, służący jednocześnie w WOT, przyszli do pracy w mundurach.

Wszyscy żołnierze łączący służbę z nauką lub z pracą, służący w Wojskach Obrony Terytorialnej, mieli możliwość tego dnia reprezentować formację, uczestnicząc w swoich miejscach pracy w umundurowaniu wojskowym. Jest to doskonała okazja do pokazania żołnierzy w cywilnym środowisku oraz do rozmów ze znajomymi, współpracownikami i przełożonymi na temat ich służby. Z tej okazji 10 maja 2024 roku skorzystali także pracownicy Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, którzy łączą pracę dla samorządu ze służbą wojskową w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej Ciechanowie. W ten sposób pokazali, że zgodnie z mottem swojej formacji są zawsze blisko lokalnych społeczności.

„Dzień dumy z munduru" wpisuje się również w projekt „Pracodawca przyjazny WOT", promujący pracodawców, którzy zatrudniają Terytorialsów. Jest to także doskonała okazja do podkreślenia znaczenia współpracy na rzecz umacniania obronności Państwa.
Z okazji dnia dumy z munduru wszystkim żołnierzom służącym w Wojskach Obrony Terytorialnej Powiat Przasnyski, za pośrednictwem Wicestarosty Renaty Kosman i Etatowego Członka Zarządu Bożeny Bieńkowskiej, składa najserdeczniejsze życzenia i gratulacje! Szczególnie serdeczne słowa kierujemy do pracowników Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz wszystkich jednostek podległych doceniając, że swoją postawą budujecie więź społeczną z wojskiem i wzmacniacie świadomość obronną wśród mieszkańców.

Galeria zdjęć